Настоящата препоръка се издава на агенция „Райц-2 ООД” за успешното реализиране на редица наши кампании за външна реклама в периода 2015-2017 год. Ние получихме отлично качество и спазени срокове за изпълнение. С професионално отношение, отчитайки всички специфични особености на нашия

Прочети още…


Клуб „Икономика 2000“ е клиент на „Райц-2“ ООД, София повече от 20 години. Започнахме работа с тях по повод издаване на визитки. Искахме да направим оригинален и запомнящ се дизайн с високо качество на печатане, на специална цветна хартия, със

Прочети още…


Община Божурище издава настоящата препоръка на Рекламна и PR агенция РАЙЦ-2, във връзка с успешното партньорство между двете страни. Фирмата изпълнява  услугата за печат и предпечат на месечния бюлетин на община Божурище, също така, спомага за изготвянето на материали, табели, информационни

Прочети още…


Община Самоков издава настоящата препоръка на Рекламна и PR агенция РАИЦ-2 във връзка с успешното изпълнение на наши поръчки, свързани с рекламата и представянето на Община Самоков и курортен комплекс Боровец на изложение Holyday & SPA Expo, 2017 г. Благодарение

Прочети още…


Агенция за хората с увреждания издава настоящата препоръка в уверение на това, че познава добре работата на фирма „РАЙЦ-2“ ООД в областта на рекламата и осъществяване на връзки с обществеността. В изпълнение на сключения с Агенция за хората с увреждания

Прочети още…


В качеството ми на мениджър на Brother Central and Eastern Europe Gmbh за България, Румъния, Сърбия и Македония издавам настоящата референция на агенция „Райц-2“ ООД за да послужи като препоръка. Съвместната ни работа започва през 2001 г., като още в

Прочети още…


Уважаеми дами и господа, Настоящата референция е израз на успешното съвместно сътрудничество между фирма Радея ЕООД и рекламна агенция „Райц-2“ ООД. Години наред работим с „Райц-2“ и реализираме успешни кампании в областта на външната реклама, удовлетворявайки специфичните нужди на различните

Прочети още…


В качеството ми на мениджър на ЮНГ ПРОЕКТ ООД издавам настоящата референция на РАЙЦ-2 ООД с цел да послужи като препоръки. Съвместната ни работа започна през 2014 г. когато подизпълнител РАЙЦ-2 ООД прие и изпълни рекламните лога и надписи на

Прочети още…


Уважаеми дами и господа, настоящата референция е израз на успешното съвместно сътрудничество между фирма „Булмедия“ АД и рекламна агенция „Райц-2“ ООД. Години наред работим с „Райц-2“ и реализираме успешни кампании в областта на външната реклама, удовлетворявайки специфичните нужди на различните

 Прочети още…


Уважаеми дами и господа, Настоящата референция е израз на успешното съвместно сътрудничество между фирма „ИМИДЖ“ АД и рекламна агенция „Райц-2“ ООД. Години наред работим с „Райц-2“ и реализираме успешни кампании в областта на външната реклама, удовлетворявайки специфичните нужди на различните

 Прочети още…


Фирма „Итън Индъстрис“ ЕООД издава настоящата референция на агенция „Райц-2“ ООД за да послужи като препоръка. Съвместната работа с агенцията е в дух на добро сътрудничество като работата им се характеризира с високо качество на предлаганите услуги. От началото на

 Прочети още…