Интернет рекламата е един от най-бързо развиващите се канали за комуникация. Присъствието ви там е важно не само за изграждането на качествен имидж, но ви позволява реализирането на добре таргетирана рекламна кампания. За да постигнете успех в интернет може да разчитате на нас за изработването на вашия web банер. Web банерите биват няколко вида: статични, анимирани и нестандартни. Статичните банери са снимка – .jpg, а анимираните са .gif и .sfw файлове. Последните се изработват с flash анимация.

Добре е да имате предвид, че има стандартизирани размери на банерите, които се ползват най-често. Тук ви посочваме пет от най-масовите размери на банери: