Онлайн реклама ( онлайн маркетинг или реклама в интернет или уеб реклама) е форма на маркетинг и реклама, която използва интернет ресурсите, за да достави промоционални маркетингови съобщения до потребителите. Тя включва имейл маркетинг, SEM, маркетинг в социални медии, много видове дисплей реклама (включително уеб банер реклама), и мобилната реклама.

През 2011 г. интернет рекламните приходи в САЩ надминаха тези на кабелната телевизия и почти надвишават тези на ефирната телевизия. През 2013 г. интернет рекламните приходи в САЩ възлизат на $ 42,8 милиарда, увеличение от 18% през милиарда долара от приходите в сравнение със същия период през 2012 г. Онлайн рекламата се използва широко във всички промишлени сектори.

Имейл маркетинг

Първият широко използвана онлайн рекламата е рекламата чрез електронната поща. Въпреки преобладаващите приемливи политики за използване, маркетинга чрез електронна поща се разшири бързо и в крайна сметка стана известена като “спам”.

Дисплейни реклами
Онлайн банер рекламата започва в началото на 1990 г., като собственици на уеб страници търсят допълнителни източници на приходи.

AdWords

Google стартира своята “AdWords” рекламна програма през 2000 г.

adwords