Дизайн

Корпоративен дизайн и акциденция – можем да предложим цялостно представяне на вашата фирма – изработка на лого и неговото позициониране върху визитки, бланки, формуляри, пликове за писма и др.

Рекламни карета в пресата. Освен изключителните отстъпки, които можем да Ви предложим, нашите дизайнери познават отлично характертистиките на печата в пресата и знаят как да направят Вашите рекламни карета отличаващи се и запомнящи се.

Рекламни материали (флайери, листовки, дипляни, брошури, каталози). Ние се запознаваме със спецификата на Вашата дейност и се стремим да Ви предложим проект, който максимално да съответства на Вашето фирмено представяне, и да налагат Вашите продукти на пазара.