Рекламна агенция „Райц-2” се включи в инициативата за популяризиране и представяне на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”

Рекламна агенция Райц-2 подготви и реализира успешното изпълнение на рекламна кампания за популяризиране и представяне на  Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”. Рекламната кампания е свързана със стартиралия прием на ученици от цялата страна и представя по съвременен, естетически и графично издържан начин предлаганото обучение. Подготвените плакати, дипляни и билборди са съобразени с духовната страна на обучението и същевременно представят предимствата от полученото в семинарията образование, което дава знания, освен по всички общообразователни предмети, така и по класически и модерни езици. С подредбата и позиционирането на билбордовете беше осигурен широк достъп до разнообразна и многобройна аудитория. Съобразени бяха подходящите области и населени места, чийто ученици биха имали интерес за кандидатстване в семинарията.

За професионалното отношение и стриктното изпълнение на поетите ангажименти Рекламна агенция Райц-2 получи от Софийската духовна семинария Благодарствена грамота и Референция, отразяваща удовлетворението на ръководството от постигнатите резултати.

Райц-2 предоставя своя професионален опит на организации и институции в подкрепа на различни каузи, които допринасят за утвърждаването на духовните ценности и възраждане на духовната култура.

Seminarya

 


Дарителска кампания от Райц-2 за три християнски храма

За Новата 2018 година Рекламна агенция Райц-2 изготви и дари календари на три християнски храма – храм „Св.Св. Кирил и Методий” с Иваняне, храм „Рождество Богородично” кв. Филиповци, гр. София и храм „Успение Богородично” гр. Ихтиман. Дарението е част от кампаниите на фирмата с цел подпомагане на различни организации и институции. В днешно време, даренията, като част от обществения живот, би трябвало да подкрепят онези обществени и културни институции които са част от националното наследство или са каузи в подкрепа на хуманни ценности. Рекламата в повечето случаи обслужва бизнеса, така че рекламните кампании в подкрепа на организации за хора с увреждания или християнски храмове са само част от каузата за утвърждаване на нови ценности в полза на обществото.

Pro_Bono

За децата и тяхното щастие – дарение от Райц-2 за фондация „Дечица”

Рекламна агенция Райц-2 направи дарение чрез билборд реклама на фондация „Дечица”. Доброволното участие в дарителски кампании и подпомагане на различни организации е част от дейността на фирмата. Разбирането на рекламата не само като бизнес, но и като призвание е основен движещ фактор при определяне на бъдещите приоритети на агенцията. Удоволствие за екипа от фирмата е да сподели постигнатите резултати и да предостави своя професионален опит на организации, които не са в състояние да си позволят стойността на някои услуги.

Фондация „Дечица“ е неправителствена организация, чиято мисия е да подкрепя децата от институции, като разширява социалния им периметър. Чрез взаимодействие с различни хора – доброволци и специалисти, децата получават стимул да се развиват и творят. Ентусиастите от фондацията вярват, че техните усилия дават положителен резултат в израстването на децата като пълноценни личности със собствено място в обществото.

Дарението за фондация „Дечица“ с билборд реклама е начин да се подкрепи и популяризира каузата на фондацията. Билбордът се намира на Околовръстен път Бояна, като по този начин информацията достига до по-широка аудитория. Дейността на организации като фондация „Дечица” се нуждае от повече внимание и подкрепа, а рекламата е един от начините за намиране на повече съмишленици. Децата от социалните домове имат нужда от специално внимание, за да научат нещата, които ги очакват в истинския живот извън институциите. Такова внимание могат да намерят от доброволците към фондация „Дечица”. Подобен подход помага на децата да станат по-мотивирани и по-отговорни и уверено да поемат своя самостоятелен път в живота.

Подкрепата от Рекламна агенция Райц-2 на подобни организации и инициативи подпомага тяхното популяризиране, оказва положителен ефект върху общественото съзнание и утвърждава обществените ценности.

Рекламна агенция Райц-2 – изкуството да създаваш реклама.

 


sf54a_2

За пореден път Райц-2 реализира Про Боно акция като се включи в инициативата за популяризиране на кампанията срещу трафик на хора. На една от нашите локации билбордове в София безвъзмездно поставихме винил с информация за националния денонощен телефон за борба с трафика на хора – 0800 20 100. Телефонът е безплатен и на него могат да се подават сигнали за хора, жертви на трафик. Операторите на линията са добре обучени професионалисти, които помагат за спасяването на жертви на трафик и предпазват хората в риск.


За Райц 2 рекламата не е само професионален опит и бизнес, но и призвание. Ето защо фирмата реализира различни кампании, с които предоставя своя професионален опит на организации, коитo не са в състояние да си позволят стойността на някои услуги. Участието в мероприятия и дейности с професионален труд, подпомагащи различни каузи, допринася за изграждането на личностни и обществени ценности. Доброволното предоставяне на рекламни услуги, реализирани до този момент, са в сферата на:

  • подпомагане на организации на хора с увреждания:
  • подпомагане на християнски храмове;

Ще се радваме и в бъдеще да оказваме съдействие на каузи, които имат смислена реализация в обществения и духовен социум. А ето и някой от последните кампании:

 


  • Откриване на храма “Успение Богородично в Горна Малина:

 


  • Православен календар и материали за църквата “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Иваняне.

 


  • Кампанията “Наемете сляп човек” е от Съюза на слепите в България – откриване на Фейсбук страница и публикации.

raiz-ahu


  • Към Фондация за набиране на средства за деца и Организация за хора с Множествена Склероза