Фирма „Итън Индъстрис“ ЕООД издава настоящата референция на агенция „Райц-2“ ООД за да послужи като препоръка.
Съвместната работа с агенцията е в дух на добро сътрудничество като работата им се характеризира с високо качество на предлаганите услуги.
От началото на 2008 година са реализирали за нас редица проекти като разработването на фирмен дизайн за транспортна и външна реклама, изработванена различни видове рекламни материали, отпечатване на много технически брошури, дизайн и отпечатване на годишни продуктови каталози и мн. др.
Благодарим на екипа на агенцията за добрата комуникация, прецизна работа и вниманието към всички направени от нас запитвания.

Гр. София
23 юни 2010 г.
Ралица Огнянова
/Изпълнителен Директор/