Община Самоков издава настоящата препоръка на Рекламна и PR агенция РАИЦ-2 във връзка с успешното изпълнение на наши поръчки, свързани с рекламата и представянето на Община Самоков и курортен комплекс Боровец на изложение Holyday & SPA Expo, 2017 г.
Благодарение на високия професионализъм на екипа на рекламната агенция при проектирането, аранжирането и изграждането на щанда на Община Самоков и к.к. Боровец успяхме да представим района като атрактивна и разпознаваема дестинация. Тяхното съдействие при брандиране на щанда, както и при дизайна и изработката на имиджов и работен календар допринесе както за иновативната визия на щанда, така и за оригиналния начин за представяне на възможностите за туризъм на територията на общината.
С настоящата референция изразяваме отличните си впечатления за професионалното и отговорното им отношение към работата и стриктното изпълнение на поетите поръчки в необходимия обем, срок и качество.
Съвместната ни работа и удовлетворението ни от постигнатите резултати са предпоставка да препоръчаме Рекламна и PR агенция РАИЦ-2 на бъдещи клиенти.

Самоков, 22.02.2017 г.
Люба Кленова – Гавазова Зам. Кмет
Община Самоков