Уважаеми дами и господа, Настоящата референция е израз на успешното съвместно сътрудничество между фирма Радея ЕООД и рекламна агенция „Райц-2“ ООД. Години наред работим с „Райц-2“ и реализираме успешни кампании в областта на външната реклама, удовлетворявайки специфичните нужди на различните клиенти. Партньорството ни винаги е било взаимноизгодно и в дух на добро розбирателство. С тази референция отправяме благодарността си към „Райц-2“ ООД за коректното отношение и стриктно спазване на договореностите помежду ни, както по отношение на реализирането им, така и по отношение на разплащанията. Поддържаме ефективна връзка с екипа и искаме да изразим отличните си впечатления от професионализма и лекотата, с която осъществяваме съвместните си рекламни кампании. С удоволствие препоръчваме „Райц-2“ ООД като лоялен и отговорен партньор в областта на външната реклама.

С уважение: А. Каблешков

Управител Радея ЕООД