Настоящата препоръка се издава на агенция „Райц-2 ООД” за успешното реализиране на редица наши кампании за външна реклама в периода 2015-2017 год. Ние получихме отлично качество и спазени срокове за изпълнение. С професионално отношение, отчитайки всички специфични особености на нашия бизнес модел, агенцията се доказа като коректен партньор.
Това ми дава основание да препоръчам Рекламна агенция „Райц-2“ ООД като надежден, професионално работещ доставчик на външна реклама.

Стомана Индъстри
17.03.2017 г.