Уважаеми дами и господа,
Настоящата референция е израз на успешното съвместно сътрудничество между фирма „ИМИДЖ“ АД и рекламна агенция „Райц-2“ ООД.
Години наред работим с „Райц-2“ и реализираме успешни кампании в областта на външната реклама, удовлетворявайки специфичните нужди на различните клиенти.
Партньорството ни винаги е било взаимноизгодно и в дух на добро розбирателство. С тази референция отправяме благодарността си към „Райц-2“ ООД за коректното отношение и стриктно спазване на договореностите помежду ни, както по отношение на реализирането им, така и по отношение на разплащанията.
Поддържаме ефективна връзка с екипа и искаме да изразим отличните си впечатления от професионализма и лекотата, с която осъществяваме съвместните си рекламни кампании.
С удоволствие препоръчваме „Райц-2“ ООД като лоялен и отговорен партньор в областта на външната реклама.

София, 02.02.2011 г.
За Агенция „ИМИДЖ“
Екатерина Морова