Клуб „Икономика 2000“ е клиент на „Райц-2“ ООД, София повече от 20 години. Започнахме работа с тях по повод издаване на визитки. Искахме да направим оригинален и запомнящ се дизайн с високо качество на печатане, на специална цветна хартия, със запазен цвят на логото ни. Пробвахме няколко печатници, но не се получи. Тогава чрез приятели се свързахме с „Райц-2“ и изненадващо се получи. Визитките ни станаха едни от най-хубавите в страната за средата на 90-те години на 20 век.

Постепенно с развитие на проекти, които съдържаха дейности, свързани с печатане и разпространение на книги, брошури, организиране на международни конференции и визуализация на постигнати резултати, ние се обръщахме към „Райц-2“ и нещата пак се получаваха.

Това, което отличава екипът на „Райц-2“ от другите фирми е акцентът към детайла. Ясно е, че дизайнът няма как да се получи от първи път. Затова трябват опити и дискусии и пак опити и нови дискусии между клиент и изпълнител. Екипът на „Райц-2“ има фирмена култура да прави това, толкова, колкото трябва. Същото е и когато някой цвят не се получи, или има друг визуален проблем. Цялата серия се хвърля и се почва наново. И така докато стане. Разбира се, такива проблеми се случват рядко, но важното е, че при такива ситуации, стремежът към високо качество е наличен.

Създаването на високо качество в печатарската индустрия зависи от взаимодействието между хора и технология. Понякога то може да се получи случайно, въпреки технологията и въпреки хората. Създаването и поддържането на качествени продукти и услуги е управленско майсторство, което е присъщо само за истинските фирми. Такава е „Райц-2“ ООД, София.

28 март 2017 г.
д-р Спартак Керемидчиев
Председател на УС