В качеството ми на мениджър на ЮНГ ПРОЕКТ ООД издавам настоящата референция на РАЙЦ-2 ООД с цел да послужи като препоръки.
Съвместната ни работа започна през 2014 г. когато подизпълнител РАЙЦ-2 ООД прие и изпълни рекламните лога и надписи на Gebrüder Weiss EOOD на новите им складови бази.
Логата на Gebrüder Weiss EOOD бяха изпълнени с висок професионализъм и качество и при изключително трудни условия.
Благодарим на техническия екип на РАЙЦ-2 ООД за изпълнената професионална работа.

С уважение:

Борислав Паскалев
16.10.2015 г.