Община Божурище издава настоящата препоръка на Рекламна и PR агенция РАЙЦ-2, във връзка с успешното партньорство между двете страни.

Фирмата изпълнява  услугата за печат и предпечат на месечния бюлетин на община Божурище, също така, спомага за изготвянето на материали, табели, информационни стикери, свързани с идентификацията  на рекламните дейности в общината.

С настоящата референция, изразяваме впечатленията си към отговорното отношение на екипа и неговия ръководител към  поверената от наша страна работа. Изпълнението на поетите поръчки в срок, договорена стойност и качество,  прави  агенцията успешна и препоръчвана от нас.

Препоръчаме Рекламна и PR агенция РАЙЦ-2 на бъдещи клиенти.

Гр. Божурище, 1 март 2017 г.
Цветелина Цветанова – Експерт връзки с обществеността на Община Божурище