Календари изготвени от Райц-2 за портала на българския юрист

Рекламна агенция Райц-2 изготви за портала на българския юрист „Грамада” тематични работни и настолни календари за Новата 2018 година.  „Грамада” е интернет форум чиято цел е да се публикуват професионални коментари, становища, разработки на казуси, академични статии за запознаване със съдебната практика. Публикуваните мнения са принципни, обосновани и етични. Мисията на проекта „Грамада” е формиране на собствено мнение към родното правораздаване в гражданското общество, което да проявява нетърпимост към неясни, неубедителни или житейски несправедливи разрешения на съдебни спорове. Сайта „Грамада” е изработен от рекламна агенция Райц-2, която извършва неговата поддръжка и оптимизация. Всеки рекламен проект за сайта се съгласува с основната визия на портала в съответствие с поставените цели.

Календарите за 2018 година на „Грамада” са в унисон с принципите на портала и са посветени на известни личности свързани с българската история. Тази тематика допринася за утвърждаване имиджа на портала, популяризира исторически събития и личности и създава нов подход и поглед към обществено значимите прояви.  Обсъждането на съдебни актове и свързаните с тях казуси е сериозно начинание и изисква професионална подкрепа от страна на действащите юристи.  Техните мнения и коментари са изключително ценни при опитите за достигане на справедливост.

Рекламна агенция Райц-2 предлага дизайнерски услуги с интернет приложение. Агенцията предлага изработка, поддръжка и оптимизиране на интернет сайтове, рекламни кампании и рекламни публикации във Facebook.

Рекламна агенция Райц-2 – изкуството да създаваш реклама.

Urist

Календари за портала на българския юрист „Грамада”