Рекламна агенция Райц-2 работи с Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Рекламна агенция Райц-2 – изкуството да създаваш реклама.

Регистър към Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет