Сайт, който говори много повече за себе си, отколкото някой може да напише. Вече над една години, след създаването на сайта, екипа на Райц-2 осъществява поддръжката на този уникален по рода си сайт.

С мисията да засегнат същински болезнените теми на правораздаването в България, както и представянето на трудове на нашите родни прависти от известни професори и доктори на юридическите науки до студенти, са се наели хората от екипа на Грамада. Публикувани са над 260 статии. Обособени 16 страници и над 80 категории. Още при създаване на сайта, беше направена и Фейсбук страница, в която има над 1200 фена без допълнително спонсориране.

Как е решена функционалността на сайта?

Създадени са няколко менюта – основното и за страничната лента. В основното меню потребителя се запознава с мисията на ГРАМАДА. Може да се запознае с авторите, чиито статии са публикувани (вече надхвърлят 50), както и със самите статии. В R.S.V.P. Очакваме вашите отговори, като всеки има право на това. Следват категориите и форума на студента.

Да, това е сайт в кото правистите могат да се вглеждат, откриват теми, тук всеки е добре дошъл и има право на мнение. В процеса на поддръжка Райц-2 имаше задачата да направи и анкета, която имаше успех и беше събрано мнението на специалистите относно информацията в сайта, като последният беше високо оценен от аудиторията.

Изработка на web сайтове