UNCONFERENCE

unconference„Не-конференцията“ (unconference) е наименованието на все повече събития, които целят да избегнат един или повече аспекти на традиционната конференция (напр. такси, спонсорирани презентации и т.н).

Историята на възникване на този тип събития, датира от далечната 1985 година, когато в книгата на Харисън Оуен – „Технология на отвореното пространство : Наръчник на потребителя“ – са дискутирани много от техниките, асоциирани със съвременните „не-конференции“ (unconference). За първи път терминът “unconference” е използван чак през 1998 година.

„Не-конференцията“ (unconference), въпреки наименованието си, далеч не е свободна форма на дискусия или изява, без каквито и да са установени правила. При стартирането на подобно събитие, участниците са събрани и им е обяснено как чрез техниката Open Space ще протече цялото събитие. Интересното е, че единственото правило се определя от самите хора, тъй като всеки един човек може да предложи себе си за презентатор. Най-голямото преимущество на подобен тип събития е, че всяка предложена идея не е обект на гласуване и съответно не може да бъде отхвърлена.

Unconference се провежда най-често, когато се цели преминаване от твърде формална обстановка към по-неформална. Участниците обикновено са експерти или специалисти в дадена област, поради което е по-полезно и по-лесно провеждането на дискусия. В резултат на това, вместо да се повтарят стари и познати изводи, възникват нови и интересни идеи.

Свободата на формата, която такъв тип събития позволяват, от своя страна предоставя на участниците възможност да изложат своите виждания и мисли, по най-креативния и интересен начин, за да успеят да провокират максимален брой въпроси и съответно – по-оживена дискусия. Съществуват няколко типични и установени начина по които протича презентацията на всеки участник  : самостоятелно представяне (позволява представянето на идея / продукт), групова дискусия (позволява отправяне на въпрос към групата) и по-рядко срещното – демонстрация на даден продукт / устройство с цел обучение как работи този продукт / устройство, пред неопределен брой души.

Независимо как ще протече едно такова събитие – от кратка презентация, прераснала в едночасова дискусия или обратното – от съществено значение е да се ангажират възможно най-много хора и целия ивент да бъде полезен и интересен. Така, не само ще се остави положително отношение и мнение (към събитието и PR агенцията), но и ще се възпроизведат много нови идеи, които да дадат основа на бъдещи изследвания.

Колкото до агенцията, занимаваща се с организация на unconference, най-важният момент е подсигуряването на подходящо пространство и определянето на главна тема. Самата тема се определя от фирмата или корпорацията, която провежда събитието и е наела PR агенцията. За събитийния мениджър е необходимо да уточни конкретната тема, за да може да я промотира и разпространява, поставя на рекламни материали и всички други допълнителни активности и дейности, пожелание от фирмата/корпорацията.

Имайки предвид бързите темпове на развитие на пазара на ивенти, все по-често се прибягва към такива допълнителни услуги на PR агенцията. Използват се новите технологии, за да бъде презентацията по-интерактивна. Понякога, за създаване на подходящата обстановка, която да предразположи към неформална дискусия, се ангажира и кетъринг или помещението се декорира/обзавежда по конкретен начин.

За организирането на събитие „fish bowl“ или „unconference“, може да се доверите на професионализма на рекламна агенция РАЙЦ-2. Агенцията ще се погрижи и за най-малкия детайл, за да можете вие да се насладите максимално на изживяването.

Последните тенденции при организирането на събития (част 2)