Рекламен видеоклип за казино в гр. Бургас, изготвен от Райц-2 – атрактивна форма за ефектна реклама

Рекламна агенция Райц-2 изготви рекламен видеоклип за казино на фирмата Еврогейм 2013 в гр. Бургас. В последните години видеоклиповете стават все по-популярен начин за реклама с максимално въздействие. LED екраните са съвременна технология, която позволява излъчването на рекламните видеоклипове на различни места в зависимост от тяхното предназначение. Излъчваният образ е с високо качество и добра видимост и през деня. Може да се излъчва всичко – снимки, презентации, диаграми, текстове, телевизионни предавания, концерти и събития на живо. Движещите се изображения винаги привличат вниманието, затова ефективността на рекламните клипове е много по-голяма от тази на статичните реклами. Видеоклиповете привличат интереса, а представяната чрез тях информация достига до разнообразна и многобройна аудитория.

Рекламна агенция Райц-2 предлага изготвяне на рекламни видеоклипове с професионално отношение към подготовката на сценария и подходящо послание. Въздействащият видеоклип изисква внимателно определяне на целите и необходимостта от заснемане или закупуване на подходящи клипове. Монтажът е свързан с компилиране на два или повече клипа, които се оразмеряват съобразно стената или екрана на който ще се качват. Определя се времетраенето им и посланието върху което ще се акцентира. За обработка и редактиране на видеоклиповете се използва Adobe софтуер. Експертите от агенцията могат да предложат идеи за добавяне на специални ефекти с които въздействието на клипа да бъде максимално ефектно.

Рекламна агенция Райц-2 – изкуството да създаваш реклама.

Klip

Рекламният видеоклип – атрактивна форма за ефектна реклама