Рекламен каталог с дентални продукти изготвен от Райц-2 за 3М – предложения за лято 2017

Рекламна агенция Райц-2 изготви и отпечати рекламен каталог за 3М с представяне на дентални продукти за лято 2017. 3М е международна фирма, използваща иновативни решения и нови технологии  в различни сфери на икономиката – здравеопазване, енергетика, автомобилна индустрия, безопасност, комуникации, транспорт и др за подобряване качеството на живота. Фирмата се радва на световна репутация като етична и спазваща закона компания, която прави бизнес с безкомпромисна честност и почтеност. 3М е с високи критерии за качество и изисквания за отговорност, не само към служителите си, но и към всички бизнес партньори. Този принцип е истински пример за съвместимостта между реалното развитие и коректните отношения.

Каталогът е формат А5, 12 страници пълноцветен офсетов печат на хартия 150 гр. мат. Дизайнът е в свежи цветове с акцент върху младежкото излъчване и практичните решения за бъдещето. 3М претворява на практика иновативните нови идеи, включително в денталната медицина, с което допринася за развитието на бранша, повишаване качеството на предлаганите услуги и подобряване на жизнените стандарти.  Представянето на продуктите от каталога е изключително практично, с необходимата информация и детайлни изображения.

Рекламна агенция Райц-2 предлага цялостни решения в печатната реклама, а  професионалистите от агенцията могат да предложат варианти за дизайн в съответствие с поставената цел.

Рекламна агенция Райц-2 – изкуството да създаваш реклама.

Katalog

Рекламен каталог с дентални продукти на 3М