Организирането на събития, независимо дали става дума за фирмени партита или лични празници, отдавна е навлязло на българския пазар. Event мениджмънта или събитийния мениджмънт, се променя и разраства непрекъснато. С напредването на технологиите и развитието на социалните медии, организаторите на събития, се превръщат във фокусници с много скрити номера в ръкава. Клиентите много добре знаят какво искат – светлинно шоу, модерни инсталации, креативни игри и т.н. За да се задържи една PR агенция на върха, е необходимо да е наясно с най-новите тенденции на пазара на събития.

Рекламна и PR агенция РАЙЦ-2 е не само в крак с последните „нововъведения“, но и ще предложи на Вашето внимание една статия за най-интересните и актуални формати събития тази година.

Преди да бъдат представените тези формати, трябва да се направи едно важно уточнение. Все повече се забелязва тенденцията за организиране на по-малки и таргетирани събития или казано по-друг начин, традиционните познати форми – конференции и беседи, започват да отстъпват на събитията с по-неформален характер, създаващи непринудена атмосфера и провокиращи към по-свободна комуникация.

Fish bowl събития
fishbowl-picture-of-the-seatingСъбитията тип „аквариум“, най-често, се определят като алтернатива на дебатите и се базират на принципа на диалога при по-голяма група хора. Името на този формат събитие се дължи на начина по който се провеждат и още по-точно – на начина по който участниците са разположени. Основната идея е да се образува концентричен кръг, в центъра на който да се намират главните лица, водещи дискусията. Останалите участници се наричат наблюдатели – подобно на малкото дете, което наблюдава рибката в аквариума, така и тези участници следят за поведението, жестовете, аргументите и невербалните сигнали, които главните лица използват и изпращат.

Дискусията не е единствената причина, поради която подобни събития се формират. Обсъждането на идеи и споделянето на информация са също често срещан повод. Обикновено главните лица са висшестоящи или известни публични фигури, чиито решения и мнения се ценят и уважават. Взимането на важни решения по този начин, прави целия процес много по-ясен и открит, което от своя страна повишава доверието на подчинените на въпросните главни лица. Разбира се, наблюдаващите могат да се включват с въпроси и коментари относно това, което чуват и виждат.

От фирмата, занимаваща се с организирането на това събитие, се изиска на първо място осигуряване на подходящата зала/помещение и още по-специално на подредбата на местата за главните лица и наблюдаващите. За безпрепятственото протичане на събитието, ивент агенцията трябва да подсигури достатъчно и подробна информация за начина на провеждане на събитието, например чрез флаери, информационни листовки и т.н. Но най-важната и отговорна задача на събитийния мениджър е да извършва постоянен мониторинг на спазването на последователните етапи на събитието, за да бъде то интересно и полезно, т.е. успешно.

(Край на част 1)

Последните тенденции при организирането на събития (част 1)