Печатни издания от Рекламна агенция Райц-2 за екосистемните услуги  в България по проекта FEMA   

Рекламна агенция Райц-2 подготви и отпечати сборник за Екосистемните услуги в България и сборник за състоянието, услугите и перспективите на сладководните и морски екосистеми в България. Изданията са по проект FEMA – единен проект за водните екосистеми в страната, разработван в рамките на Програма BG03-02 „Картиране и оценка на екосистемните услуги”. Сборниците съдържат ценна информация за състоянието на водните екосистеми в България, която да послужи за осъществяването на една от стратегическите цели в рамките на Конвенцията за биологичното разнообразие, а именно: Да се увеличат ползите от биоразнообразието и екосистемните услуги за всички. Целта включва опазване на основните екосистемни качества и блага, които човекът и обществото ползват в своето ежедневие и производствена дейност.

Сборниците са формат А5, корици 300 гр. МАТ ламинат, пълноцветен печат. Дизайнът е съобразен с изискванията на проекта. Висококачественият печат представя детайлни изображения, а таблиците и диаграмите са изключително практични. Предпечатната подготовка е от особено важно значение за визията на една книга. Професионалистите от Райц-2 имат богат опит в подготовката и отпечатването на книги. Агенцията е търсен партньор при изготвянето на издания от всякакъв тип и за различни цели. Изданията за сладководните и морски екоститеми в България съчетават различни видове печат – дигитален и офсетов, като резултатът е отлично качество на изгодна цена.

Рекламна агенция Райц-2 предлага цялостни решения в печатната реклама, а рекламните дизайнери от агенцията могат да предложат различини решения за оригинални визии с впечатляващ ефект.

Рекламна агенция Райц-2 – изкуството да създаваш реклама.

Knigi

С грижа за природата – печатни издания за екосистемните услуги в България по проекта FEMA