Дарение от Рекламна агенция Райц-2 за читалище „Симона – 2002” район „Връбница”

Рекламна агенция Райц-2 направи дарение от учебни пособия за Народно читалище „Симона – 2002”, район „Връбница”. За Райц-2 рекламата не е само професионален опит и бизнес, но и призвание. Доброволното участие в дарителски кампании и подпомагане на различни организации е част от дейността на фирмата. Разбирането на рекламата не само като бизнес, но и като призвание е основен движещ фактор при определяне на бъдещите приоритети на агенцията. Удоволствие за екипа от фирмата е да сподели постигнатите резултати и да предостави своя професионален опит на организации, които не са в състояние да си позволят стойността на някой услуги.

Читалище „Симона – 2002” е действащо читалище. Дейността му е насочена предимно към обучителни програми. Активно работи по проекти към МС, МК и БЧК. Към читалището функционира танцов състав за автентични ромски песни и танци. Застъпено е обучение на английски, руски и немски език. Читалището разполага с библиотека от 3000 книги.

Дарението за читалище „Симона – 2002” от Рекламна агенция Райц-2 е за оборудване на нов кабинет, като по този начин се оказва подкрепа на каузата за активно участие на широк кръг от населението в обучителни и образователни програми. Осъществяването на повече подобни инициативи ще окаже положителен ефект върху обществените ценности и ще създаде възможност за реализирането на нови общественополезни идеи и прояви.

Рекламна агенция Райц-2 – изкуството да създаваш реклама.

Darenie

С внимание и грижа към образованието и културата – дарение от Райц-2 за читалище „Симона – 2002”