Практично и удобно Ръководство за безопасност при работа, изработено от рекламна агенция Райц-2 за „Стомана Индъстри“ АД

Рекламна агенция Райц-2 изработи практично и удобно за използване Ръководство за безопасност при работа за „Стомана Индъстри“ АД. Ръководството е с размер 118,5 / 169 мм, 130 гр. гланц, 64 страници (вкл. корици) пълноцветен офсетов печат. Страниците са скрепени с две телчета. Книжката има перфорация на предпоследния лист за по-лесно откъсване (листът е Разписка с лични данни и подпис). Информацията в Ръководството е представена последователно, с необходимите изображения към конкретния текст. Нагледно са представени правилата за безопасност при различните етапи и процеси от работата. Специално внимание е обърнато върху това което не трябва да се прави. Акцентирано е върху използването на предпазните средства при работа. Подробно са посочени предпазните мерки и действията при възникване на аварии или извънредни ситуации. Отделна част от Ръководството е посветена на знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана, където надлежно е посочено значението на всеки отделен знак.

„Стомана Индъстри“ АД е водещ производител на стомана в България и произвежда широка гама от продукти – дебелолистова ламарина, сортов прокат, стоманени сфери и специални профили. Производството е свързано с редица процеси, машини и вещества, които могат да бъдат опасни за живота и здравето на хората. Повишеното внимание и навременната информираност са основна предпоставка за безопасна и качествена работа. Ето защо необходимият инструктаж под формата на компактно и практично Ръководство е от особено значение за предотвратяването на инциденти и аварии в следствие на неспазени правила или невнимателно отношение.

Ръководството за безопасност при работа за „Стомана Индъстри“ АД може да бъде използвано като пример и от други фирми при изготвянето на подобни ръководства за тяхната дейност. Удобството и практичността са гаранция, че персоналът ще се запознае със съдържанието на книжката или при нужда лесно ще намери необходимата информация.

Рекламна агенция Райц-2 предлага цялостни решения за вашият бизнес в печатната реклама.

Рекламна агенция Райц-2 – изкуството да създаваш реклама.

ръководство

Ръководство – практично и удобно за безопасност при работа