Рекламни торбички и флашки по европейски проект от рекламна агенция Райц-2

Рекламна агенция Райц-2 изготви рекламни торбички от нетъкан текстил и флашки за проектът „Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)”, финансиран по програма от ЕС. Една от основните цели на програмата е да се спре загубата на биоразнообразие чрез поддържане и подобряване на природните екосистеми и техните услуги. Друга важна част от програмата е информиране на обществеността и създаване на активна гражданска позиция за опазване на природните екосистеми.

Рекламните материали от Райц-2 за проекта FEMA напълно кореспондират с целта за информиране на обществеността за дейностите по проекта и същевременно отговарят на позицията за активност в опазването на околната среда чрез използването на екологично чисти материали.

Рекламните торбички са от нетъкан текстил в бял цвят. Нетъканият текстил има редица предимства пред класическите тъкани, а неговото приозводство е сравнително нов отрасъл, чиято по-опростена производствена технология позволява по-висока производителност и по-ниска себестойност. Разграждайки се една такава торбичка с нищо не застрашава околната среда и по този начин рекламата на проекта за запазване на биологичното разнообразие е чрез продукт, подпомагащ и съхраняващ биологичното разнообразие.

Дизайнът на торбичката и флашката е с акцент върху логото на програмата, логото на EEA Grants (Финансов механизъм на европейското икономическо пространство) и логото на Министерството на околната среда и горите. Материята от нетъкан текстил позволява висококачествен ситопечат с детайлни изображения и четливи надписи. За флашките също е използван ситопечат, което позволява поставянето на допълнително информация за FEMA с web-сайтовете за дейността по проекта.

Рекламна агенция Райц-2 предлага цялостни решения в печатната реклама, а рекламните дизайнери на фирмата могат да предложат идея за дизайн на различни рекламни материали.

Reklamna_torbichka

Рекламна агенция Райц-2 – изкуството да създаваш реклама.

 

Рекламни торбички от нетъкан текстил и флашки с оригинален дизайн