Рекламна агенция Райц-2 е асоцииран член на Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО)

НАФТСО е сдружение с идеална цел и обединява търговски дружества, предоставящи услуги в сферата на сигурността. Асоциацията е представена на европейско ниво чрез членството си в Конфедерацията на европейските услуги за сигурност (CoESS). В сдружението членуват и фирми, чиято дейност не е пряко свързана с охранителните услуги, но подпомага дейността на членовете.

Ohrana1

Рекламна агенция Райц-2 е с дългогодишен опит в рекламрането на охранителния бранш. Охранителни фирми са търсили предлаганите от агенцията услуги. Тясното сътрудничество с експерти от охранителния сектор допринася за предлагането на качествена реклама с необходимата професионална насоченост. Рекламните дизайнери на Райц-2 са наясно със спецификата на охранителната дейност и нейната цел – осигуряване на сигурност. Резултатната реклама в сферата на сигурността се базира върху коректно представени постигнати резултати в съчетание с професионално изработена визия за предлаганите услуги. Една успешна рекламна кампания е съчетание между различни видове реклама – печатна, сувенирна, интернет реклама, външна реклама и др. Изграждането на представителна визия е свързано с внимателно планиране и изпълнение на поставените цели, като крайният резултат е открояване на компанията между останалите фирми на пазара за охранителни услуги.

Рекламна агенция Райц-2 е предпочитан и надежден партньор при изготвянето на рекламни материали със специализирана насоченост в сферата на частния охранителен сектор. Агенцията предлага изготвянето на идеен проект за представителна визия в областта на охранителните услуги, с подбрани предложения за различните видове реклама за осигуряването на една успешна рекламна кампания.

Рекламна агенция Райц-2 – изкуството да създаваш реклама.

Реклама в частния сектор за сигурност