Рекламна агенция РАЙЦ-2 изготви покани за официалното откриване на Образователно-спортен комплекс ”Лозенец”. Комплексът е изграден от ОСК ”Лозенец” ЕАД, с подкрепата на Фонд за устойчиво градско развитие на София ЕАД, по инициатива JESSICA и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Комплексът осигурява цялата необходима инфраструктура за провеждането на модерен образователен и спортен процес за деца от 2 до 18години.

Поканата е отпечатана на 300гр.екстра офсет картон с мат ламинат.

Луксозно и необикновено изпълнение.

Рекламна агенция Райц-2 – изкуството да създаваш реклама.

Покана за официално откриване на ОСК”Лозенец” ЕАД