Рекламна агенция РАЙЦ-2 изработи и отпечата в тираж от 1000 бр. дипляна за 3M рекламиращ  ” Композит 3M Filtek Universal ”. Призива, който носи рекламирания продукт е:

Предназначен е за всички, които искат

 • Вашите възстановявания ,
 • Вашият композит и
 • Вашият ден

Да бъдат универсално  по-лесни.”

Изискана и добре балансирана с информация.

Основни характеристики на продукта:

 • Опростен избор на цветове – само 8 цвята, които може да използвате при по-голямата част от пациентите
 • Един опацитет за по-невидимо сливане със съседните зъби
 • Изключително бяло(XW) за избелени зъби
 • Флуоресцентни пигменти, кито придават на възстановяванията реалистичен вид и т.н.

Приложения :

 • Директни възстановявания във фронта и в дисталния учстък, включително оклузалните повърхности
 • Изграждане на пънчета
 • Шиниране
 • Индиректни възстановявания, включително инлеи, онлеи и фасети

3М и Filtek са търговски марки на 3М или 3М Deutschland GmbH. Използват се по лиценз в Канада.

Размерът на дипляната е 630 х 297мм в разгънат вид с обем 6 страници общо. Отпечатан на хартия 200 г мат с пълноцветен печат с две сгъвки/биговане. Тиражът на каталога е 1000бр.

Изработваме всичко с усет и афинитет към изяществото.

Рекламна агенция РАЙЦ-2 – изкуството да създаваш реклама!

Изработена и отпечатана дипляна за 3M-Science. Applied to life.